Europejskie Centrum Filmowe Camerimage jest państwową instytucją kultury powołaną do życia wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Torunia i Fundację Tumult. Jej najważniejszym zadaniem jest rozwijanie i promocja sztuki filmowej i szeroko pojętej kultury audiowizualnej.

W ciągu najbliższych 4 lat na toruńskich Jordankach powstanie siedziba ECFC – wielofunkcyjny obiekt, nie mający w Polsce swojego odpowiednika. Inwestycja może zostać zrealizowana dzięki renomie Festiwalu EnergaCAMERIMAGE oraz uporowi w dążeniu do celu Dyrektora Festiwalu Marka Żydowicza, który od lat wierny był idei budowy centrum festiwalowo-kongresowego. Jego plany wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Toruń z Prezydentem Michałem Zaleskim na czele.

czytaj wiecej

Instytucja

Nauka, kultura,
sztuka i rozrywka

Przez cały rok w ECFC odbywać się będą wydarzenia związane z kulturą audiowizualną. W salach projekcyjnych poza festiwalami i przeglądami funkcjonować będzie ambitne kino studyjne. W muzeum i galerii sztuki prezentowane będą ekspozycje związane z filmem i designem. Wchodzące w skład kompleksu Centrum Edukacji wykorzystywane będzie natomiast do realizacji zajęć edukacyjnych, warsztatów i szkoleń skierowanych do wszystkich grup wiekowych.

 

Instytucja

Działalność komercyjna

Reprezentacyjna sala główna na ponad 1500 osób wraz z eleganckim foyer będzie jedyną w Polsce przestrzenią w której organizować będzie można premiery i wydarzenia filmowe na światowym poziomie. Obiekty ECFC będą również najnowocześniejszym w północnej Polsce kompleksem umożliwiającym organizację wydarzeń prężnie rozwijającej się branży MICE (spotkania, imprezy motywacyjne, konferencje, imprezy targowe). Obiekt będzie także przystosowany do organizacji broadwayowskich spektakli teatralnych i musicali.

Instytucja

Produkcja filmowa

Toruń i województwo kujawsko-pomorskie to region o niezwykłym potencjale o czym przekonują się filmowcy biorący udział w festiwalu EnergaCAMERIMAGE. ECFC dysponować będzie infrastrukturą, która pozwoli wykorzystać ten potencjał w zakresie produkcji filmowej i telewizyjnej. Hala zdjęciowa, studia nagraniowe, przestrzeń i sprzęt do postprodukcji obrazu i dźwięku będą wynajmowane komercyjnie, ale będą również służyć wszelkiego rodzaju seminariom, warsztatom i szkoleniom realizowanym w obiektach instytucji. Oferta Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE będzie w tym zakresie unikalna nie tylko w skali regionu, ale i tej części Polski.

Festiwal

Energa Camerimage

ECFC stanie się domem dla Międzynarodowego Festiwalu EnergaCAMERIMAGE - największego festiwalu poświęconego sztuce autorów zdjęć filmowych, jednocześnie najbardziej rozpoznawalnej na świecie polskiej imprezy filmowej. Pomysł wydarzenia narodził się w Toruniu, gdzie zorganizowano jego sześć pierwszych edycji. Od 2000 roku festiwal odbywał się najpierw w Łodzi a następnie w Bydgoszczy. W 2019 roku EnergaCAMERIMAGE po latach powrócił do Torunia. Budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage zwiąże wydarzenie na stałe z Toruniem i da impuls do dalszego rozwoju imprezy.

 

Festiwal

EnergaCAMERIMAGE 2023

 

Aktualności

 

ECF Camerimage

Wizualizacje siedziby Centrum

Inwestycja

Strefy funkcjonalno-programowe

Centrum
festiwalowe

Reprezentacyjna sala główna z widownią mieszczącą 1500 osób oraz foyer o ekskluzywnych funkcjach wystawowych

Przestrzeń
targowa

Nowoczesna, efektowna, funkcjonalna i dająca wiele możliwości aranżacyjnych przestrzeń wystawienniczo – targowa

Galeria
sztuki

Sale ekspozycyjne wystaw stałych i czasowych dedykowane szeroko rozumianym sztukom wizualnym

Dom
kina

3 sale projekcyjne o różnej charakterystyce umożliwiające prowadzenie bogatego repertuarowo kina studyjnego

Centrum
edukacji

Przestrzeń dedykowana edukacji filmowej a także szkoleniom, warsztatom, prezentacjom osiągnięć sztuki i techniki

Studio
filmowe

Przestrzeń produkcji filmowej i telewizyjnej (m.in. hala zdjęciowa, pomieszczenia do postprodukcji obrazu i dźwięku)

Garaż
podziemny

Dwupoziomowy parking połączony z podziemną infrastrukturą Centrum Sztuki Współczesnej i CKK Jordanki

 

Prof. Dietmar Eberle

Budynek 2226 – siedziba biura Baumschlager Eberle Lustenau

Inwestycja

Biuro architektoniczne

Projekt siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage opracowuje austriackie biuro architektoniczne Baumschlager Eberle Lustenau słynące z projektów zrównoważonych w najszerszym tego słowa znaczeniu. W projektach biura dostrzec można nie tylko dbałości o energooszczędność realizowanych obiektów, ale także wrażliwość na aspekty społeczne, kulturowe i estetyczne. Filozofia biura zakłada tworzenie projektów budynków, które mają przetrwać próbę czasu.

 

Inwestycja

Projektanci o ECFC

 

Inwestycja

Popularne pytania

 

Trwają już intensywne prace nad przygotowaniem atrakcyjnego i ambitnego programu działalności ECFC. Jego szczegóły będą upubliczniane wraz z postępami inwestycji. Publikowanie przewidywanego programu już dziś, na trzy lata przed oddaniem do użytku siedziby instytucji byłoby nieodpowiedzialne i nieprofesjonalne względem partnerów z którymi toczone są rozmowy i którzy swoje decyzje biznesowe uzależniają od powodzenia i zaawansowania inwestycji.

Rozpoczęły się już prace związane z budową Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE. W pierwszym etapie zbudowane zostanie Studio Filmowe, będące jedną z części całego założenia. Wykonawcą inwestycji jest doskonale w Toruniu znana frma Erbud. 

Aktualnie trwają równiez prace nad dokumentacją pozostałej częsci budynku. Prowadzi je uznane i cenione na świecie biuro architektoniczne Baumschlager Eberle Lustenau. W przygotowanie projektu zaangażowany jest zarówno polski oddział firmy jak i austriacka centrala biura. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w pierwszym półroczu 2024 roku, wówczas możemy się także spodziewać rozpisania przetargu na realizację inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację. Siedziba Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE powinna zostać otwarta na przełomie 2027 i 2028 roku. 

Europejskie Centrum filmowe Camerimage jako instytucja kultury o charakterze państwowym będzie w odróżnieniu od większości podobnych jednostek w regionie współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Drugim podmiotem finansującym instytucję będzie Gmina Miasta Toruń. ECFC ma również niezwykły potencjał pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, które pozwolą odpowiednio zbilansować budżet instytucji.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla działki na której powstanie ECFC minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej to 10%. Zieleń jest jednak jednym z istotnych elementów zwycięskiej koncepcji architektonicznej opracowanej przez biuro Baumschlager Eberle, dlatego też powierzchnia biologicznie czynna będzie większa niż przewidziane minimalne wartości.

Baumschlager Eberle Lustenau to jeden z światowych liderów zrównoważonego budownictwa. Ograniczenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko naturalne to podstawowe założenia każdego projektu biura. Dotyczy to również budynku siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE. Na etapie projektowania konkretnych budynków i pomieszczeń przez architektów dobrane zostaną rozwiązania możliwe do zastosowania w siedzibie ECFC.

W projektowanym studiu filmowym znajdzie się infrastruktura pozwalająca na profesjonalną realizację nagrań filmowych m.in. hala nagraniowa, reżyserka, garderoby, montażownie, studio nagrań itd. Będzie to obiekt unikalny nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale i w tej części Polski. Pozwoli nie tylko realizować wszelkiego rodzaju nagrania filmowe i telewizyjne wymagające warunków studyjnych, ale także będzie stanowił naturalne zaplecze i bazę dla ekip filmowych realizujących zdjęcia w regionie. Sercem studia będzie hala zdjęciowa o wielkości 500 m2, i wysokości 15 metrów a w niej ultranowoczesny ekran ledowy umożliwiający tworzenie materiałów filmowych w technologii „mixed reality” wykorzystywanej w najnowszych produkcjach najważniejszych studiów filmowych na świecie.

Obiekt będzie również wykorzystywany w trakcie prowadzonych w ECFC warsztatów, szkoleń, prezentacji sprzętu itp.

Celem powstania Studia w obiekcie Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE jest ożywienie lokalnego środowiska filmowego i zapewnienie profesjonalnych warunków do realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych.

Aktualnie nie są prowadzone rozmowy z konkretnymi producentami filmowymi dotyczące kalendarza wykorzystania obiektu. Wstępne ofertowanie i informowanie rynku o potencjale jaki posiadać będzie Studio Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE rozpoczniemy po zakończeniu prac projektowych i przeprowadzeniu procedury przetargowej, gdy w pełni znane będą możliwości budowanego obiektu.

Podstawowym założeniem finansowym prowadzenia studia będzie bilansowanie przychodów i wydatków.

 

Prace budowlane na terenie inwestycji już trwają. W pierwszym etapie powstanie Studio Filmowe, które jest częścią całego założenia ECFC. Inwestycje realizuje firma Erbud, która zwyciężyła w przetargu i która na początku października 2023 roku podpisała z Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE umowę na budowę Studia. Więcej na ten temat można przeczytać > tutaj <.

400 milionów złotych przeznaczonych na budowę Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane są wyłącznie z powstaniem siedziby instytucji. Środki te nie mogą na poziomie lokalnym zostać spożytkowane na inny cel.  

Na zamówienie Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE powstała „Analiza potencjału gospodarczo – społecznego i strategii komercjalizacji Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”. Dokument, który przygotowany został przez międzynarodowe grono ekspertów na którego czele stanął związany z Toruniem profesor Krzysztof Celuch miał odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób wykorzystać potencjał jaki posiadać będzie budowana siedziba ECFC. Autorzy przeanalizowali także przewidywane przychody i koszty funkcjonowania obiektu oraz jego znaczenie dla gospodarki miasta i regionu. Jest to unikalny dokument, jakiego do tej pory nie stworzono na potrzeby żadnego z istniejących już bądź budowanych obiektów o podobnym charakterze co ECFC. Więcej informacji na temat analizy i samą analizę znaleźć można > tutaj <.

Aktualnie trwają intensywne prace projektowe, prowadzone przez biuro Baumschlager Eberle Architekten. W pracę nad projektem zaangażowani są zarówno pracownicy polskiego przedstawicielstwa biura jak i architekci z austriackiej siedziby firmy. Architektów w pracy nad projektem wspierają „branżyści” specjalizujący się w konkretnych zagadnieniach projektowych.

Niestety nie możemy na tym etapie ujawnić aktualnych ustaleń na linii inwestor - projektant oraz zmian wprowadzanych na etapie prac projektowych. Są to informacje, które będą wykorzystane wprost w Opisie Przedmiotu Zamówienia / Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przyszłego przetargu, a ich ujawnienie może nastąpić tylko w wyniku ogłoszonego publicznego przetargu.

W mediach społecznościowych, na stronach internetowych ECFC i w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich będziemy informować o postępach prac projektowych w zakresie, w którym jest to dopuszczalne przepisami prawa.

Wszelka komunikacja na stronach społecznościowych nie może dotyczyć warunków przetargowych, opisu przedmiotu zamówienia itp. Zgodnie z art.16-19 PZP, naruszać mogłoby to zasady równego dostępu do informacji jak i konkurencyjności postępowania.

 

 

 

Powiedzieli o ECFC

 

To budynek, który będzie własnością publiczną. Będzie on funkcjonował 365 dni w roku i nie będzie zaspokajał tylko potrzeb festiwalu, ale będzie realizował całoroczny program, nie tylko w zakresie pokazów filmowych, ale także pokazów wystawienniczych. Ten budynek będzie pierwszym miejscem w Polsce, gdzie będzie można organizować wydarzenia rangi światowej o charakterze premierowym.
Marek Żydowicz – Prezes Fundacji Tumult
ECFC nada miastu nowych walorów rozwojowych. Toruń jest miastem historycznym, uniwersyteckim, ale kultura jest czymś, co na co stawiamy bardzo wysoko. Toruń nie będzie nigdy ośrodkiem wielkoprzemysłowym, ale w sferze nauki, kultury w szerokim zakresie spowoduje, że nabierze blasku
Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia
Budowa ECF Camerimage to milowy krok w rozwoju infrastruktury kulturalnej w Polsce. Przysłuży się ona dla promocji Polski, jako kraju przyjaznego filmowcom. To jedna z kluczowych inwestycji, o znaczeniu strategicznym dla rozwoju kraju. Będzie to prawdziwe centrum przemysłu kreatywnego. Pozwoli ono na dalszy rozwój nie tylko festiwalu, ale także produkcji filmowej czy też szeroko pojętej kultury.
Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Przede wszystkim Centrum ECFC to Gospodarka - zwracamy uwagę na wpływ inwestycji na stymulację lokalnych przedsiębiorstw mając bezpośrednie przełożenie na poziom życia mieszkańców Torunia i rozwój gospodarczy całego regionu.
Andrzej Jassowicz – Właściciel firmy EXON
Odbieram powstanie ECFC jako szansę i możliwość potencjalnego stworzenia prestiżowego festiwalu muzycznego, który w jednym miejscu będzie miał infrastrukturę niezbędną do realizacji wydarzenia tego kalibru.
Kriz Wachowiak – Właściciel klubu muzycznego NRD
Centrum filmowe i kulturalne tej rangi w mieście, które od lat się pauperyzuje, przywraca nadzieję na zatrzymanie tego procesu. Taki ośrodek daje nadzieję na coś więcej. Na normalność, otwarte horyzonty, międzynarodowy rozmach, nowe miejsca pracy i chociaż częściową redukcję dysproporcji kulturowych. Naprawdę się cieszę. Miejsca tworzą widownię i środowiska.
Tomasz Organek – Muzyk
To potrzebny projekt, na który należy patrzeć nie w perspektywie dzisiejszego dnia, a w perspektywie dziesięcioleci a może i stuleci.
Prof. Jerzy Boehlke
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Musimy przyjąć do wiadomości, że Toruń musi się rozwijać. Musimy patrzeć na tego typu inwestycje w sposób dynamiczny. My nie tylko budujemy ten budynek. Powinniśmy myśleć też o tym ,by ten budynek działał, a więc stał się przestrzenią dla szeroko rozumianej branży filmowej i przedsięwzięć biznesowych, które mogłyby być na tym terenie realizowane.
Henryk Dulanowski – Izba Przemysłowo Handlowa
Projektując ten budynek przyświecały nam trzy najważniejsze cele. Po pierwsze, aby oddawał on ducha i atmosferę festiwalu Camerimage tak, aby festiwal czuł się w nim dobrze. Bardzo istotne było dla nas również to, aby ten obiekt nie był w kontrze do miasta, aby wzbogacał miasto, ale nie stawał się czymś dominującym, niepasującym. Zależało nam także na tym, aby ten budynek był możliwie tani w utrzymaniu. To będzie możliwe dzięki temu, że jego poszczególne elementy będą mogły być wykorzystywane niezależnie
Dietmar Eberle – architekt
Odbieram powrót festiwalu z nową infrastrukturą jako wielką szansę. Mam wrażenie, że może to być krok milowy w myśleniu o mieście, który wyzwoli ukryty dotychczas potencjał. Stworzy nowe miejsca pracy, głównie dla młodych dobrze wykształconych ludzi.
Ryszard Kruk – filmowiec

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej inwestycja.ecfcamerimage.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.